Anasayfa

Kardelen Özel Eğitim Merkezi – 1999’dan bugüne yanınızdayız…

Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitim Hizmeti

KURUMUMUZDA EĞİTİM SÜRECİNDEKİ İLK AŞAMA ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİDİR.BU AŞAMA AİLEDEN ALINAN BİLGİLER,GÖZLEMLER,KONTROL LİSTELERİ,KABA DEĞERLENDİRME FORMLARIYLA ANALİZ EDİLMEKTEDİR.

İKİNCİ AŞAMA ;SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BEP KURULU TARAFINDAN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANININ OLUŞTURULMASIDIR.BU PLAN ÇOCUĞUN İLGİSİ,YAŞ DÜZEYİ VE DİĞER ÖZELLİKLERİ DİKKATE ALINARAK HAZIRLANIR.DİĞER AŞAMADA ÇOCUĞUN DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN OLUP OLMADIĞININ DOLAYISIYLA DAVRANIŞ SAĞALTIMINA GEREK OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASIDIR.DAVRANIŞ PROBLEMİ SAPTANMIŞSA PEKİŞTİREÇ BELİRLEME FORMU AİLE İLE BERABER DOLDURULARAK DAVRANIŞ SAĞALTIM SÜRECİ BAŞLATILIR.

ÜÇÜNCÜ AŞAMADA DEVLET OKULU,KREŞ VE BENZERİNE GİDEN ÖĞRENCİLERİN OKULLARI İLE GÖRÜŞÜLEREK SÜRECE OKUL DA DAHİL EDİLMEKTEDİR.

SON AŞAMADA İSE ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖSTERDİĞİ İLERLEMELER HAZIRLANAN GELİŞİM RAPORLARI İLE BELİRTİLMEKTEDİR.

Grup Eğitimi Hizmeti

ÖĞRETMENLERİMİZİN ÜSTÜN ÇABALARI İLE BİRLEŞEN ZENGİN MATERYAL YELPAZEMİZ İLE ÖĞRENCİLERİMİZİN KENDİSİNİ DAHA RAHAT İFADE EDEBİLMELERİNİ SAĞLAMA,ÖZGÜVENİNİ VE MERAK DUYGUSUNU ARTTIRMA,SAĞLIKLI İLETİŞİM KURABİLME,BEDEN DİLİNİ YETKİN KULLANABİLME,KONTROL DUYGUSUNU GELİŞTİRME,DİKKAT SÜRESİNİ UZATMA,PAYLAŞMA,İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE BULUNMA,YARDIMLAŞMA,SORUMLULUK ALMA,PROBLEM ÇÖZME,DIŞA DÖNÜK BİR İNSAN OLMALARINI SAĞLAMA,TOPLUMDA KENDİSİNE YER EDİNME BECERİSİNİ KAZANDIRMA VE HAYATLARININ İÇİNDE HER ZAMAN OLACAK İŞ EDİNME DURUMLARINA ÖN HAZIRLIK OLMA AMACI İLE İNCE MOTOR BECERİLERİNİ GELİŞTİRİCİ FAALİYETLERDE BULUNULMAKTADIR.

Psikolojik Danışmanlık

Engelli bireylerin eğitimde aile desteği çok önemlidir. Çünkü engelli bireyler eğitimlerinde özel ilgiye ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Onlara bu ilgi ve desteği sağlayacak kişiler okulda öğretmenleri evde ise aileleridir. Evde ve okulda sağlanan bu desteğin paralellik gösterebilmesi için ailenin ve okulun devamlı iletişim halinde olması gerekmektedir.

Ailelerin bu süreçte ihtiyaç duyduğu desteği sağlayacak kurumlar ise büyük ölçüde özel eğitim kurumlarıdır. Çünkü özel eğitim denilince akla çocuğu, aileyi, okulu ve toplumu kapsayan bir eğitim akla gelmelidir. Bu eğitim sürecinde çocuğun en büyük destekçileri aile ve okuludur.

Özel eğitimin vazgeçilmez ve zorunlu bir basamağı olan aile eğitimi;

 • Ailelerin çocuğun doğum öncesi doğum sonrası gelişimi ve eğitim konusunda bilgilenmelerini sağlamayı,
 • Her yaşın gelişim özelliğine göre çocuklarını tanımalarına yardımcı olmayı,
 • Çocuğun her alandaki gelişimini desteklemelerine ve hızlandırmalarına doğrudan katılımlarını sağlamayı,
 • Aileleri çocukları ile neden-sonuç ilişkisine  dayalı sözel iletişim kurmanın önemi konusunda bilinçlendirmeyi,
 • Aileleri Çocuk Yetiştirme tutumları konusunda bilgilendirmeyi ve çocuklarına karşı hatalı tutum ve davranışlarının değiştirilmesini sağlamayı,
 • Çocukların kazanılmış davranış ve alışkanlıklarını değiştirme yollarını öğretmeyi,
 • Ailelere, çocuk sağlığı, beslenmesi ve cinsel eğitim konusunda yardımcı olmayı,
 • Aile bireylerinin, öğrendikleri bilgileri davranışa dönüştürmelerine yardımcı olmayı,
 • Aile bireylerini kendilerinin ve çocuklarının haklarıyla ilgili olarak bilinçlendirmeyi,
 • Aileye çocuklarının bağımsız ve kendi kendine yetebilen, topluma uyumlu bireyler olabilmeleri için yapabilecekleri konusunda bilgi vermeyi, amaçlar.

Otizm (Gelişim Bozukluğu)

Açıklama

Aile Eğitim Seminerleri

Engelli bireylerin eğitimde aile desteği çok önemlidir. Çünkü engelli bireyler eğitimlerinde özel ilgiye ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Onlara bu ilgi ve desteği sağlayacak kişiler okulda öğretmenleri evde ise aileleridir. Evde ve okulda sağlanan bu desteğin paralellik gösterebilmesi için ailenin ve okulun devamlı iletişim halinde olması gerekmektedir.

Ailelerin bu süreçte ihtiyaç duyduğu desteği sağlayacak kurumlar ise büyük ölçüde özel eğitim kurumlarıdır. Çünkü özel eğitim denilince akla çocuğu, aileyi, okulu ve toplumu kapsayan bir eğitim akla gelmelidir. Bu eğitim sürecinde çocuğun en büyük destekçileri aile ve okuludur.

Özel eğitimin vazgeçilmez ve zorunlu bir basamağı olan aile eğitimi;

 • Ailelerin çocuğun doğum öncesi doğum sonrası gelişimi ve eğitim konusunda bilgilenmelerini sağlamayı,
 • Her yaşın gelişim özelliğine göre çocuklarını tanımalarına yardımcı olmayı,
 • Çocuğun her alandaki gelişimini desteklemelerine ve hızlandırmalarına doğrudan katılımlarını sağlamayı,
 • Aileleri çocukları ile neden-sonuç ilişkisine  dayalı sözel iletişim kurmanın önemi konusunda bilinçlendirmeyi,
 • Aileleri Çocuk Yetiştirme tutumları konusunda bilgilendirmeyi ve çocuklarına karşı hatalı tutum ve davranışlarının değiştirilmesini sağlamayı,
 • Çocukların kazanılmış davranış ve alışkanlıklarını değiştirme yollarını öğretmeyi,
 • Ailelere, çocuk sağlığı, beslenmesi ve cinsel eğitim konusunda yardımcı olmayı,
 • Aile bireylerinin, öğrendikleri bilgileri davranışa dönüştürmelerine yardımcı olmayı,
 • Aile bireylerini kendilerinin ve çocuklarının haklarıyla ilgili olarak bilinçlendirmeyi,

Aileye çocuklarının bağımsız ve kendi kendine yetebilen, topluma uyumlu bireyler olabilmeleri için yapabilecekleri konusunda bilgi vermeyi, amaçlar.

Sosyal ve Sportif Faaliyetler

Açıklama

Engel Grupları

Zihinsel Engelliler

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER:

Zihinsel Engel Nedir?

Zihinsel engel genel anlamda akademik, psikolojik, fiziksel, sosyal ve dil gelişimi alanlarında bireyin yaşıtlarının ortalamasının altında performans sergilemesi olarak tanımlanabilir. Günümüzde en sık kullanılan en güncel tanım Amerikan Zihinsel ve Gelişimsel Yetersizlikler Birliğinin yapmış olduğu tanımdır. 2010 yılında yapılan tanıma göre zihin engeli, ‘ zihinsel işlevlerde ve uyumsal davranışlarda gözlenen önemli düzeyde sınırlılıkların karakterize ettiği; bilişsel, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini gösteren bir yetersizlik türüdür. Bu yetersizlik 18 yaşından önce ortaya çıkmaktadır’.

Zihinsel Engelli Bireylerin Sınıflandırılması

Zihinsel engelli bireyler birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Buradan hareketle zihin engelli bireyler belirli özellikleri doğrultusunda sınıflandırılmaktadırlar.

Bu bireyler zeka testinden aldıkları puana göre;

 1. Hafif düzey zihinsel yetersizlik
 2. Orta düzey zihinsel yetersizlik
 3. Ağır düzey zihinsel yetersizlik
 4. Çok ağır düzey zihinsel yetersizlik

olmak üzere 4 gruba ayrılırlar.

 1. Hafif Düzey Zihinsel Yetersizlik: Bu bireyler aldıkları destek ve danışmanlık hizmetleriyle normal sınıflarda eğitim görebilen, zeka bölümü puanları 50-55 puan ile 70 puan arasında değişen bireylerdir.
 2. Orta Düzey Zihinsel Yetersizlik: Hafif düzeyde yetersizliği olan bireylere kıyasla fiziksel yetersizlikleri ve davranış problemleri daha yaygın olan, zeka bölümü puanları 35-40 puan ile 50-55 puan arasında değişen bireylerdir.
 3. Ağır Düzey Zihinsel Yetersizlik: Bu bireylerin durumları doğumda ya da hemen sonrasında fark edilir. Çoğunun merkezi sisteminde ciddi sorunlar vardır. Hareketleri sınırlı, bağımsız yaşamada zorlanan, zeka bölümü puanları 20-25 puan ile 35-40 puan arasında değişan bireylerdir.
 4. Çok Ağır Düzey Zihinsel Yetersizlik: ağır düzey ile benzer özellikler sergilerler. Fakat bu bireyler belirli özellikler açısından daha ağır engel durumuna sahiplerdir ve zeka bölümü puanları 20-25 den aşağıdadır.

Zihinsel engelli bireyler birçok açıdan özel eğitime gereksinim duyan bireylerdir. Günlük yaşam, sosyal beceriler, okuma-yazma gibi birçok alanda desteğe ihtiyaç duyarlar. Engelli bireyin ailesi de bu desteğe ihtiyaç duyar. Aynı zamanda özel eğitim bu bireylerin en tabi haklarıdır.

Bedensel Engelliler

Açıklama

Öğrenme Güçlüğü

Açıklama

Konuşma Bozukluğu

Açıklama

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB):

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, dikkatsizlik, aşırı hareketlilik(hiperaktivite) ve ataklık ( dürtüsellik) gibi üç temel belirtisi olan bir bozukluktur. Zeka düzeyi ile bir ilgisi olmayan bu bozukluk, zihinsel engeli olan, normal ya da üstün zekalı çocuklarda da görülebilmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyler  temel ya da eşlik eden belirtilerin çeşitliliğine göre birbirlerinden farklı özellikler gösterirler. Kimi bireylerde dikkat eksikliği ön plandadır ve bu bireyler düşük enerjili, içe dönük, toplum içinde sessiz kalmayı seçen, tepkileri yavaş bireyler olmaya eğilimli olurlar. Bazı bireylerde ise aşırı hareketlilik ve ataklık ön plandadır ve enerjik, çok ve düşünmeden konuşan harekete geçen, sosyal ipuçlarını değerlendiremeyen bireyler olma eğilimindedirler. Bazılarında ise dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik bir aradadır.

Dikkat eksikliği olan çocuklar dikkatini yoğunlaştırmakta zorluk çekerler, çabuk sıkılırlar, dikkatini uzun süre toplayamazlar. Bazen aynı anda birçok şeyle ilgilendikleri gibi bazen de en ufak bir uyarıcı dikkatlerini dağıtabilir. İlgilendikleri konularda ya da birebir ilişkide dikkatlerini daha uzun süre toplayabilirler.

Aşırı hareketlilik (hiperaktivite) sorunu olanlar uzun süre oturmakta güçlük çekerler, sürekli dolanırlar, koştururlar. Oturmak zorunda kaldıklarında ise elleri ayakları sürekli hareket halindedir ve her şeye dokunurlar. Sakince ve uyumlu bir şekilde oynamakta, kurallı oyunlara uyum sağlamakta zorluk çekerler.

Dürtüsellik sorunu olanlar bir şeyi söylemeden ya da yapmadan önce düşünmekte zorluk çekerler ve genelde düşünmeden hareket ederler.

Down Sendromu

Açıklama