Özel bireyleri toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız,üretken ve topluma aktif katılımcı bireyler olarak yetiştirmek.